Товарознавча експертиза

Основними завданнями товарознавчої експертизи є:  


— визначення розміру матеріальної шкоди, завданої власнику пошкодженого або втраченого майна (внаслідок крадіжки, пожежі, пошкодження водою (залиття) ін.);
— визначення ринкової вартості матеріалів, сировини, в т.ч. будівельних матеріалів;
— визначення характеристик товарів за УКТЗЕД;
— визначення ринкової вартості товару в країні його придбання на момент перетинання митного кордону;
— розрахунок втрати якості товарів у зв’язку з їх зносом та наявністю дефектів ;
— визначення відповідності упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог чинних правил;
-тощо.

Питання:

-Яка вартість об’єктів дослідження на території України (із зазначенням дати, на яку необхідно провести оцінку)?
-Яка вартість об’єктів дослідження при перетині митного кордону України (із зазначенням дати, на яку необхідно провести оцінку)?
-Яке найменування та призначення товарів?
-Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам товару?
-Чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними показниками?
-Які дефекти має конкретний товар? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива реалізація (експлуатація) товару за наявності виявлених дефектів?
-Які умови приймання, зберігання та відпуску товару?
-Чи відповідає маркування та пакування товару вимогам нормативно-технічної документації або зразкам?
-Яким підприємством і коли виготовлено товар (за умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?
-Яким характеристикам відповідає товар згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності?
-Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо)?
-Яка ринкова вартість зерна (зернобобових культур) станом на дату укладення контракту (на поточну дату) з урахуванням його якісних показників?