Дослідження рукописних текстів, підписів

У процесі життєдіяльності між суб’єктами господарювання, у побутових відносинах досить часто виникають питання з встановлення конретного виконавця рукописного тексту, підпису, його фізіологічного стану та інших обставин, пов’язаних з письмовою практикою.
Основним завданням почеркознавчого дослідження є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Таким дослідженням вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп’яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Об’єктом почеркознавчого дослідження є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.
Для проведення дослідження необхідно надати спеціалісту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Достатність та якість наданих для проведення дослідження зразків почерку та підпису особи визначаються спеціалістом у кожній конкретній ситуації.
Критерієм достатності обсягу порівняльного матеріалу вважається надання такої його кількості, за якою можливо виявити індивідуальність, варіаційність та стійкість ознак в досліджуваному об’єкті і зразках почерку (підпису) певного виконавця.
Для отримання висновку стосовно поставленних спеціалісту питань необхідно звернутися до установи заповнивши відповідну форму (заяву).

Уразі виникнення питань щодо проведення почеркознавчого дослідження, надання консультацій просимо звертатися за номером –
(067) 973 27 70