Дослідження прав на об’єкти інтелектуальної власності

Основним завданням послуги є визначення властивостей об’єктів інтелектуальної власності, до яких належать об’єкти промислової власності, об’єкти авторського права і суміжних прав.

1). При дослідженні об’єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей об’єктів промислової власності, а саме: винаходів і корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, знаків для товарів і послуг (торгових марок), комерційних найменувань, географічних зазначень походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сортів рослин, порід тварин і т.д ..

2). При дослідженні об’єктів авторського права і суміжних прав вирішуються питання щодо властивостей  таких об’єктів: літературних і художніх творів (романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні ,  інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту) аудіовізуальні твори, твори живопису,  архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори, твори прикладного мистецтва; ілюстрації, карти,  плани, ескізи і пластичні твори, стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади,  адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності) комп’ютерних  програм, компіляцій даних (баз даних), якщо вони за добором або впорядкуванням їх складових частин є  результатом інтелектуальної діяльності; виконань, фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення тощо ..

3). Окрему групу становлять економічні дослідження об’єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості перелічених вище об’єктів інтелектуальної власності та розрахунок збитків, заподіяних в результаті порушення прав на них.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

До пункту 1.
Використано чи в даному виробі всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом N …?
Які суттєві ознаки промислового зразка за патентом N …?
Чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом N … загальнодоступною в світі до дати подання заявки ?
Чи є порівнювані позначення схожими за ступенем змішування настільки, що їх можна сплутати ?
Чи є товари, для яких використовуються торговельні марки A і B, родинними ?
Чи є етикетки, розміщені на упаковці товару, що використовуються фірмами A і B, ідентичними ?
Чи використано в назві газети «…» елементи назви періодичного видання «…» ?

До пункту 2.
Чи містить в собі ознаки об’єкта авторського права підручник, виданий …, надрукований відповідно до  договору N … на виконання поліграфічних робіт від … року N …? Якщо так, то якого саме виду  об’єктів авторського права ці ознаки притаманні ?
Чи містить в собі ознаки службового твору каталог, виданий …, створений за ініціативою директора … згідно з наказом від … року N … «Про створення та використання каталогів», в службовий час та за  допомогою службового обладнання колективом працівників ?
Чи відповідає умовам оригінальності наданий для дослідження твір ?
Чи має твір …. ознаки творчого характеру ?
Чи є опублікувана фотографія, на якій зображена скульптура …, у журналі «…» фактом використання  витвору мистецтва — скульптури …?

До пункту 3.
Який розмір збитків, завданих власнику патенту (свідоцтва) внаслідок неправомірного використання запатентованого винаходу (зареєстрованого знака для товарів і послуг) ?
Чи правильно виконано розрахунок винагороди за раціоналізаторську пропозицію ?
Яку частину вартості нематеріальних активів складають об’єкти інтелектуальної власності ?
Яка вартість виключних прав автора даного твору ?

Разом з постановою (ухвалою) про призначення експертизи слід надати документацію, з якої експерт міг би отримати вихідні дані для вирішення поставлених питань. Найбільш доцільним є направлення на експертизу всіх матеріалів справи. У разі, якщо проводиться повторна експертиза або раніше об’єкти досліджувались іншими фахівцями з питань, які виносяться на вирішення експертизи, обов’язково надаються висновки попередніх досліджень, всі об’єкти і матеріали, які прямували на первинну експертизу. Документи повинні бути систематизовані в хронологічному порядку, підшиті і пронумеровані.